AUDIÈNCIA


Google té, entre el seu conjunt d'aplicacions, una eina específica per mesurar l'audiència dels blogs. Es tracta de Google Analytics. Aquesta eina calcula una infinitat de variables sobre les interaccions dels usuaris amb el blog. A més, permet realitzar informes automàtics amb aquestes dades, que s'actualitzen periòdicament. 
Aquí tenim les dades d'audiència del Blog de muntanya, per algunes d'aquestes variables (que Analytics anomena mètriques). Es recalculen automàticament durant la nit, de manera que cada matí tenim les dades actualitzades.