BIBLIOTECA PDF

Tal com s'explica en el llibre d'estil, gairebé la totalitat del contingut del blog és de producció pròpia. Aquesta secció és una excepció; a la biblioteca del blog hem recollit diverses publicacions en format digital (pdf) relacionades amb la muntanya i de procedències diverses. Aquest blog no practica la pirateria informàtica i, per tant, els llibres continguts en aquesta secció són de domini públic o han estat cedits pels seus autors. També hi ha llibres antics descatalogats. Hi ha llibres publicats en algun portal oficial com ara oficines de turisme o òrgans de gestió de parcs naturals i també penjades pels seus propietaris o autors en alguna web, posant-los lliurement a disposició de tothom. De moment la biblioteca del blog és molt petita, tot i que hi ha publicacions molt interessants. S'anirà ampliant en la mesura que es pugui (s'accepten aportacions). Aquí la teniu:Per altra banda tenim també una petita fitxa bibliogràfica d'alguns llibres, que apareixen com a referència bibliogràfica en algunes de les entrades del blog. Tot i que la relació és incompleta perquè hi ha molt pocs llibres referenciats, podeu veure aquí aquest petit fitxer de bibliografia.