MONT-ROIG, CERTASCAN, VALL DE CARDÓSTÍTOL: Mont-roig, Certascan, Vall de Cardós.
ISBN: 84-7826-856-1
AUTORS: Manel Broch i Eduard Martín
EDITORIAL: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
ANY D'EDICIÓ: 1998
COMENTARI: una guia monogràfica de la Vall de Cardós, que té com a principals cims els que donen nom a aquesta publicació: Certascan i Mont-roig. La majoria d'itinerrais estan il·lustrats amb fotografies en blanc i negre sobre les que s'han marcat els itineraris. Les activitats estan numerades de manera que el primer dígit correspon a cada un dels punts de partida proposats: Alòs d'Ísil, Unarre, Refugi de la Pleta del Prat, Refugi del Mont-roig, Quanca, Refugi de Certascan, Estany de Romedo de Baix, Cabana de la Hilheta, Cabana de Turguilha, Refugi de Broate i Boldís Sobirá.
ITINERARIS REALITZATS:
  • 3.03 Refugi de la Pleta del Prat - Campirme pel torrent de Mascarida i l'Estany del Diable - 2018